รังสี UV หรือ รังสีอัลตราไวโอเลต ทางธรรมชาติเป็นรังสีที่เกิดจากการแผ่รังสีของพระอาทิตย์ และเกิดจากการกระทำของมนุษย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ทุกชนิดที่ให้พลังงานความร้อนสูง รังสี UV เป็นรังสีช่วงหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่าแสง จึงไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เนื่องจากรังสี UV เป็นแสงที่มีพลังงานสูงมาก ถ้าได้รับในปริมาณที่มากจนเกินไปจะทำให้เกิดโทษกับร่างกายได้ อันตรายจากรังสี UV ต่อร่างกายคือ ทำให้ผิวเสีย เพราะรังสีนี้จะทำให้เส้นเลือดต่าง ๆ ภายในร่างกายถูกทำลายลง จนผิวเปลี่ยนสีเป็นสีแดงจัด และอาจจะนำไปสู่การเกิดอาการไหม้ของผิว ถ้าต้องเผชิญแสงแดดจัดเป็นระยะเวลาที่นานติดต่อกันจะนำไปสู่การเกิดมะเร็งผิวหนัง เพราะรังสี UV ประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้เกิดเซลล์มะเร็ง อีกทั้งรังสี UV จะเข้าไปทำลาย DNA (Genotoxic) อันเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดมะเร็งผิวหนัง รังสี UV มีผลต่อภูมิคุ้มกันในร่างกาย เพราะรังสีนี้เข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวภายในร่างกาย นอกจากนี้รังสี UV ทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้ นั่นคือ ถ้าต้องปะทะกับรังสี UV โดยตรงจะทำให้กระจกตาอักเสบได้ และถ้าปะทะเป็นระยะเวลานาน ๆ ติดต่อกัน ก็จะทำให้เกิดโรคต้อกระจก

                ปัญหาของรังสี UV เป็นปัญหาที่สำคัญที่กระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างมาก ดังนั้น วิธีการแก้ไขที่ง่ายที่สุดคือ การหลีกเลี่ยงการปะทะกับรังสี UV ให้ได้มากที่สุด นวัตกรรม UV Sensor อุปกรณ์ตรวจวัดรังสี UV จึงถูกออกแบบมาเพื่อตรวจวัดรังสี UV เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการปะทะรังสี UV ได้ อุปกรณ์นี้ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับทุกเพศ UV Sensor นี้มีขนาดเล็กมากจนสามารถแปะไว้ที่เล็บมือได้ เหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการพกพาอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ สำหรับผู้หญิงที่ต้องการเครื่องประดับนั้น UV Sensor ก็สามารถแปลงเป็นสร้อยคอ หรือเข็มกลัดได้ ทั้งดูทันสมัย สวยงาม แล้วยังมีประโยชน์ อุปกรณ์ตัวนี้มีขนาดเล็กมากจึงไม่มีแบตเตอรี่ในตัวเอง การทำงานต้องเชื่อมต่อกับ Smart Phone เพราะพลังงานของ UV Sensor มาจากพลังงานจาก Smart Phone โดยการใช้งานต้อง Download แอปพลิเคชันเฉพาะของอุปกรณ์ จากนั้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยสัญญาณ Bluetooth แอปพลิเคชันสามารถเก็บข้อมูลการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานย้อนหลังได้มากถึงสามเดือน สามารถตรวจสอบว่าการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ใช้ต้องเจอกับรังสี UV ประมาณเท่าไหร่ มีฝุ่นละออง และมลพิษอื่น ๆ หรือไม่ จากนั้นจะวิเคราะห์สภาพผิวหนังของผู้ใช้งาน เพื่อบอกวิธีการหลีกเลี่ยงเมื่อต้องออกไปปะทะกับรังสี UV ได้ และถ้ามีการ Download แอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการวัดค่าของมลพิษโดยเฉพาะ ก็จะทำให้ทราบถึงค่าเชิงลึกของฝุ่นละอองต่าง ๆ และ ความชื้นที่ต้องเจอในแต่ละวันได้ ทำให้ช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้อีกด้วย

                ปัญหาสุขภาพถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะการมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงจะกระทบต่อสภาพของจิตใจ อันนำไปสู่การใช้ชีวิตประจำวันได้ ดังนั้น นวัตกรรม UV Sensor จึงถูกออกแบบมาสำหรับวัดค่ารังสี UV เพื่อนำไปสู่การป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงโรคต่าง ๆ ที่จะเกิดจากรังสี UV ได้เป็นอย่างดี

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *