มะเร็งในวัยเด็กนั้นเกิดได้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงอายุ 15 ปี โดยมีสาเหตุการเกิดมาจากหลาย ๆ ปัจจัย ได้แก่ พันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากพ่อหรือแม่ การติดเชื้อไวรัสของเด็ก การที่เด็กได้รับสารเคมีบางอย่างในปริมาณมากจนก่อให้เกิดมะเร็ง รังสีเอกซเรย์ที่มากตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่ และการที่แม่ได้รับสารเคมีที่เป็นอันตรายในปริมาณมาก เมื่อเด็กเป็นมะเร็งแล้วเกิดปัญหาได้มากกว่าผู้ใหญ่ เพราะมะเร็งในเด็กไม่ค่อยแสดงอาการให้เห็นชัดเจน ต้องอาศัยการสังเกตอย่างใกล้ชิดของพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง สิ่งที่เป็นปัญหาอีกอย่างคือ ในเด็กเล็กยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และบอกอาการ ความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ ครอบครัวจึงเป็นผู้ที่มีหน้าที่สำคัญที่สุดในการดูแล ประกอบกับการรักษาตัวจากการเป็นโรคมะเร็งใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน เด็กที่เป็นมะเร็ง จึงมักจะรู้สึกเหงา ซึมเศร้า ได้ง่ายกว่าปกติ เพราะไม่ได้ออกไปเล่นกับเพื่อน ๆ ในวัยเดียวกัน ชีวิตส่วนใหญ่ของเด็กเหล่านี้ต้องอาศัยอยู่ในโรงพยาบาล ดังนั้น ถ้าเด็กเหล่านี้มีเพื่อนเล่น เอาไว้คลายเหงา ก็จะเป็นกำลังใจที่ดีในการต่อสู้กับโรคร้ายได้

                การเกิดมะเร็งในเด็กเป็นปัญหาที่ควรได้รับการดูแล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เกิดนวัตกรรมหุ่นยนต์เป็ดสำหรับเด็กป่วยเป็นมะเร็งขึ้น เพื่อทำให้เด็ก ๆ ที่เป็นโรคมะเร็งรู้สึกคลายเหงา และคลายความทุกข์จากความเจ็บปวดทางร่างกายให้เด็กพร้อมที่จะต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อไป หุ่นยนต์นี้ในระยะแรกไม่ได้ถูกผลิตออกมาขาย แต่เป็นการทำออกมาแจกสำหรับเด็กที่เป็นโรคมะเร็ง เมื่อนำมาใช้ได้ผล และมีผู้สนใจจำนวนมากจึงได้ผลิตออกมาขายในราคาที่ไม่แพงเพราะต้องการช่วยเหลือเด็กที่เป็นมะเร็งให้มีความสุขมากขึ้น รูปร่างของหุ่นยนต์เป็นเป็ดที่มีขนนุ่ม ๆ น่ากอด การทำงานของหุ่นยนต์เป็ดคือ เป็ดตัวนี้จะเหมือนสัตว์เลี้ยงแสนรู้เพราะสามารถตอบสนองได้ด้วยการสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการลูบตัว หรือการกอด เป็ดจะมีไมโครโฟน พร้อมทั้งมีเซ็นเซอร์ในการรับแสงซ่อนอยู่ ทำให้เป็ดมีพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมือนเป็ดจริง ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน เมื่ออุ้มเจ้าหุ่นยนต์เป็ดขึ้นมาเป็ดก็จะเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิต นั่นคือ สามารถยื่นหน้าเข้า – ออกได้ หายใจได้ เด็กที่อุ้มจะสามารถรับรู้ได้ถึงอัตราการเต้นของหัวใจ และเมื่อสะกิดข้างตัวเป็ด เป็ดจะร้องก๊าบ ๆ พร้อมทั้งผงกหัวขึ้นลง เหมือนกำลังมีความสุขอยู่ การทำงานของเป็ดตัวนี้ถ้านำมาเชื่อมกับ Smart Phone จะมีแอปพลิเคชันในการป้อนอาหาร และอาบน้ำให้กับเป็ด เหมือนกับหุ่นยนต์เป็ดตัวนี้เป็นเพื่อนที่มีชีวิต สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเป็ดตัวนี้มีหลอดติดตั้งไว้ภายในเพื่อเป็นการจำลองการรักษาด้วยการฉีดเคมีบำบัด เหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ๆ จะได้ลดความเครียดจากการทำเคมีบำบัด และเจ้าเป็ดตัวนี้ยังสามารถแสดงอารมณ์ของผู้อุ้มได้อีกด้วย

เด็กที่เป็นมะเร็งมักจะมีภาวะของร่างกาย และจิตใจที่อ่อนแอกว่าคนทั่วไป เด็กเหล่านี้ต้องการเพื่อนที่อยู่ด้วยกันในทุกที่ทุกเวลา หุ่นยนต์เป็ดจะกลายเป็นเพื่อนแท้เข้ามาดูแล และเฝ้าดูเด็กในขณะที่กำลังรับการรักษาด้วยเคมีบำบัด และยังช่วยในการแสดงอารมณ์ของเด็กให้กับคนรอบข้างรับรู้ได้อีกด้วย อันจะเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคมะเร็งให้กับเด็ก

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *