ภาษาเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารเป็นการสื่อความหมายให้สามารถทำความเข้าใจ และรับรู้ซึ่งกันและกันได้ ทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีระเบียบแบบแผน และไม่สร้างความเดือนร้อนให้เกิดขึ้นในสังคม ปัญหาที่สำคัญที่สุดของการสื่อสารก็คือ ความไม่เข้าในกันในเรื่องของภาษา เพราะแต่ละสังคมก็จะมีการสร้างภาษาขึ้นเพื่อประโยชน์ภายในสังคมของตนเอง ในโลกใบนี้มีภาษาเกิดขึ้นจำนวนมาก ประมาณ 7 พันกว่าภาษา แต่ละสังคมก็จะมีภาษาเฉพาะของตนเอง ดังนั้นการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างคนต่างชาติ และต่างภาษานั้นทำได้ยาก ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น การทะเลาะเบาะแว้ง การไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน ความไม่ลงรอยกัน และการดูถูกเหยียดหยามวัฒนธรรมกัน เป็นต้น ปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมาจะหมดไป หรือไม่เกิดขึ้นถ้าสามารถพูดคุย และอธิบายถึงความรู้สึกนึกคิดของกันและกันได้เหมือนใช้ภาษาเดียวกัน

                เครื่องแปลภาษาฉบับพกพา เป็นผู้ช่วยที่สำคัญที่จะทำให้การสื่อสารกับคนต่างชาติ และต่างภาษานั้นง่ายเหมือนใช้ภาษาเดียวกัน ลักษณะของเครื่องแปลภาษาฉบับพกพานี้มีรูปร่างวงรี เหมือนแคปซูลยาขนาดเล็กมาก สามารถใส่สายยาวแล้วน้ำมาห้อยคอได้ ทำให้พกพาไปได้ทุกที่สะดวก ด้านหน้าของเครื่องเป็นหน้าจอระบบสัมผัส การแสดงผลเป็นสีสันสวยงาม บริเวณด้านล่างของเครื่องจะมีลูกศร 4 ทิศทางเพื่อใช้ในการควบคุมการทำงาน ด้านหลังของเครื่องมีปุ่มเปิด – ปิด และช่องสำหรับใส่ซิมการ์ด แม้เครื่องจะมีขนาดเล็กแต่ความสามารถไม่เล็กตามขนาดของเครื่อง เพราะเครื่องนี้แปลภาษาได้มากถึง 80 ภาษา แปลได้ทั้งไป และกลับ ใช้เวลาในการแปลรวดเร็ว เช่น สามารถแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ และแปลภาษาอังกฤษกลับเป็นภาษาไทยได้อย่างทันใจ เป็นต้น การทำงานเพียงแค่ใส่ซิมการ์ดเพื่อทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เมื่อใส่เสร็จให้กดปุ่มเปิดเครื่อง เมื่อเครื่องเปิดครั้งแรกจะต้องทำการตั้งค่าทั่วไปสำหรับการใช้งาน เช่น ข้อมูลโทรศัพท์ ไวไฟ และ Bluetooth เป็นต้น การแปลเพียงแค่เลือกภาษา ทั้งภาษาต้นทาง และภาษาปลายทาง เมื่อทำการพูดภาษาต้นทางเครื่องจะรับข้อมูลแล้วแปลภาษาปลายทางออกมาเป็นเสียงเพื่อให้ผู้ฟังที่เป็นชาวต่างชาติเข้าใจความหมายในทันที ในขณะที่เครื่องทำการแปลภาษาหน้าจอสีจะแสดงตัวอักษรของภาษาที่แปลด้วยทำให้สามารถอ่านเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้อีกด้วย เครื่องแปลภาษาฉบับพกพาตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ ออฟไลน์ และแบบออนไลน์ การใช้งานแบบออนไลน์จะทำให้แปลภาษาได้เพิ่มมากขึ้น เครื่องนี้ประหยัดแบตเตอรี่อย่างมาก สามารถใช้งานได้นานถึง 12 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง

                ด้วยเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดนวัตกรรมเครื่องแปลภาษาฉบับพกพา ถือเป็นการลดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารลงได้อย่างมาก เครื่องนี้เหมาะสำหรับคนทำงานที่ต้องติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษา สำหรับคนที่รักการเดินทาง สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องใช้ชีวิตในต่างประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือ ใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในต่างแดน เรียกได้ว่าตัวเล็กจิ๋ว แต่ประโยชน์ไม่เล็กตามตัวอย่างแน่นอน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *