เครื่องใช้ไฟฟ้าถือได้ว่ามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน เพราะถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ ตู้เย็น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่บทบาทกับชีวิตอย่างมากก็คือโทรศัพท์มือถือ แบบ Smart Phone อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้มีข้อจำกัดที่ถือได้ว่าเป็นปัญหาต่อการใช้งานอย่างมากคือ สายไฟฟ้าที่มักจะสร้างความเกะกะ และรำคาญสายตา สายไฟเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมาก เพราะใช้ในการส่งพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเข้าสู่อุปกรณ์ต่าง ๆ สายไฟเหล่านี้จะมีตัวนำไฟฟ้า โดยตัวนำไฟฟ้าที่ดีก็จะสามารถต้านทานไฟฟ้าได้น้อย ปัญหาที่สำคัญของสายไฟฟ้าก็คือการเลือกใช้สายไฟผิดประเภท อันจะนำไปสู่การเกิดอันตรายต่าง ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียอย่างรวดเร็ว ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้ารั่ว จนกระทั่งการเกิดอันตรายต่อชีวิต ดังนั้น จึงเกิดการคิดค้นเทคโนโลยีการนำไฟฟ้าเข้าถึงอุปกรณ์ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่มีความปลอดภัยมากกว่านั่นคือ การชาร์จแบบไร้สาย

                การชาร์จแบบไร้สาย ช่วยลดปัญหาของความไม่น่ามองจากสายไฟฟ้าที่พัน ระโยงระยางยุ่งเหยิงจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหลาย ๆ ชนิดลงแล้วยังสามารถใช้งานได้ปลอดภัยมากกว่าการใช้สายไฟฟ้าแบบเดิม การชาร์จแบบไร้สาย ก็คือ การส่งพลังงานเพื่อชาร์จผ่านทางอากาศ (Over – the – air) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ความถี่ของวิทยุเป็นตัวการที่สำคัญในการแปลงกระแสไฟฟ้า ความถี่นี้จะยิงพลังงานเข้าไปในตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องการชาร์จไฟฟ้าต้องมีการติดตั้งตัวรับสัญญาณที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการรับความถี่วิทยุที่ส่งมานี้ การส่งสัญญาณในรูปแบบนี้มีความคล้ายกับการส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ Wi – Fi เมื่อได้รับสัญญาณแล้วอุปกรณ์ก็จะแปลงคลื่นความถี่ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ใช้งานได้เหมือนเราเสียบปลั๊กไฟ ในอดีตการชาร์จแบบไร้สายนี้มีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ระยะในการชาร์จ ต้องนำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการชาร์จไฟวางไว้บนแท่นชาร์จ หรือวางติดกับแท่นชาร์จถึงจะมีกระแสไฟฟ้า แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาให้ใช้ได้ในระยะทางไกลขึ้น อุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่ใช้การชาร์จแบบไร้สายคือ โทรศัพท์มือถือ แบบ Smart Phone ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการชาร์จไฟฟ้าลักษณะนี้ได้พัฒนาให้ใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายชนิดมากขึ้น เพียงแค่นำอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับสัญญาณไปฝังไว้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์, แท็บเล็ต (Tablet), โน้ตบุ๊ค (Notebook),  นาฬิกาอัจฉริยะ (Smart Watch), คีย์บอร์ดแบบไร้สาย และกล้องดิจิตอล เพียงแค่นี้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ก็สามารถใช้งานได้แบบไม่ต้องง้อสายไฟเลยทีเดียว เทคโนโลยีนี้ยังพัฒนาให้มีความทันสมัยเพิ่มขึ้นคือ สามารถชาร์จอุปกรณ์หลายชนิดในเวลาเดียวกัน และยังสามารถชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่างยี่ห้อได้อีกด้วย

                อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ทุกบ้านต้องมี และมีจำนวนมาก เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตของคนภายในบ้านนั่นเอง ดังนั้น การชาร์จไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก และเทคโนโลยีการชาร์จแบบไร้สายนี้จะกลายเป็นเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นอย่างมากในอนาคต เพราะทำให้การทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่เสียเร็ว และไม่เกิดอันตรายที่จะมาจากการชาร์จไฟฟ้าที่ใช้สายไฟรูปแบบเดิม