บ้านถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญสำหรับทุกคน เพราะถือได้ว่าเป็นสถานที่ส่วนตัวที่เราใช้ในทำกิจกรรมส่วนใหญ่ในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็น กิน ขับถ่าย ออกกำลังกาย พักผ่อน หรือ พบปะสังสรรค์กันภายในครอบครัว บ้านถือได้ว่าเป็นสถานที่แห่งความอุ่นใจ อบอุ่น ผ่อนคลาย และปลอดภัยที่สุดในชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นทุกคนล้วนต้องมีบ้านเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต ปกป้องจากภัยร้ายรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด ฝน สัตว์ร้าย อากาศที่เป็นพิษ รวมกระทั่งคนแปลกหน้า บ้านเป็นศูนย์รวมสำหรับสมาชิกภายในครอบครัว ทำให้เกิดความสัมพันธ์ร่วมกัน ของคนที่แตกต่างกันทั้งในเรื่อง เพศ วัย บ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ ที่ถือว่าเป็นความจำเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน สิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านถือได้ว่ามีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อทำให้ชีวิตมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

                เทคโนโลยีที่สำคัญที่ถือได้ว่าเป็นผู้ช่วยที่ทำให้บ้านมีความสะดวกสบายอย่างหนึ่งคือ หุ่นยนต์ผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับบ้าน เทคโนโลยีนี้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัยในครอบครัว หุ่นยนต์มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป มีการติดตั้งล้อมอเตอร์ไว้ เพื่อให้สามารถเคลื่อนไปได้ทุกทิศทาง มีเซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวทำให้สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ มีลำโพง และไมโครโฟนมากถึง 4 ตัวทำให้สามารถพูดสื่อสารได้อย่างทันที มีกล้องระบบ HD ทำให้สามารถเห็นความเคลื่อนไหวภายในบ้านได้อย่างชัดเจนเหมือนอยู่บ้านด้วยตนเอง หุ่นยนต์สามารถเก็บข้อมูลจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่เจอทุกวันเพื่อมาสร้างภาพจำลองของบ้าน ทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้หุ่นยนต์ยังสามารถแสดงอารมณ์ และความรู้สึกได้โดยผ่านสีทางดวงตาที่มีไฟ LED ฝังอยู่ สามารถแยกแยะสมาชิกภายในบ้านได้ด้วยกล้อง และเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เราสามารถสื่อสารกับหุ่นยนต์ตัวนี้ได้แบบเต็มรูปแบบ การทำงานต้องเชื่อมกับ Smart Phone เพราะมีฟีเจอร์บางอย่างที่ต้องสั่งงาน และควบคุมด้วยตัวเอง หุ่นยนต์นี้ใช้ดูแลบ้านในยามที่เราไม่อยู่บ้านได้เป็นอย่างดี เหมือนเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะคนใหม่ภายในบ้านที่มีไว้รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน เพราะสามารถพูดคุย ตอบโต้ แนะนำ และดูแลเด็ก ๆ และผู้สูงอายุได้ สามารถใช้ดูแล อยู่เป็นเพื่อสัตว์เลี้ยงได้ ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับคน หรือสัตว์เลี้ยงภายในบ้านได้แบบ Full HD สามารถบันทึกวีดีโอภายในบ้านเพื่อเก็บข้อมูลไว้ให้มาดูย้อนหลัง หรือส่งให้ดูในทันที ที่สำคัญที่สุดใช้เป็นกล้องวงจรปิดที่ฉลาดมากกว่ากล้องวงจรปิดทั่วไป เหมือนเราจ้างผู้รักษาความปลอดภัยส่วนตัวมาไว้ที่บ้านเลยทีเดียว เพราะช่วยควบคุมดูแลบ้าน เมื่อมีสิ่งผิดปกติยังแจ้งเตือนแบบฉับไว

                เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างมาก เพราะทำให้สามารถอยู่ได้แบบสะดวกสบาย และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น เพียงแค่คุณเลือกใช้ให้ถูกที่ และถูกเวลา หุ่นยนต์ผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับบ้าน ถือเป็นตัวเลือกที่มีความทันสมัย และมีไว้ภายในบ้านรับรองว่าบ้านคุณจะปลอดภัย และมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอน