รถยนต์ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนมากขึ้น เพราะรถยนต์ทำให้เราเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ไปได้ทุกที่ และทุกเวลาที่เราต้องการจะไป โดยไม่มีข้อจำกัดในการเดินทางเหมือนการใช้รถสาธารณะ ส่งผลให้คนซื้อรถยนต์ส่วนตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้น สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับรถยนต์ก็คือ น้ำมัน เพราะเป็นพลังงานหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์ ซึ่งพลังงานน้ำมันมีจำนวนจำกัด ส่งผลให้มีราคาสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้สภาพผิวถนน การจราจรที่ติดขัด และการเผาไหม้ของพลังงานน้ำมันในเครื่องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้เกิดมลภาวะทางอากาศอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นก๊าซพิษ หรือควันดำต่างเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สุขภาพร่างกายของคนอ่อนแอ มีปัญหาเรื่องระบบการหายใจ จึงนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมรถยนต์ที่สามารถลดมลภาวะ และไม่สิ้นเปลืองพลังงานน้ำมันที่นับวันมีแต่หมดลง นั่นคือ รถพลังงานไฟฟ้า

                รถพลังงานไฟฟ้า (Electric Car) มีหลากหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้

  1. รถยนต์ที่มีการผสมผสานระหว่างการใช้พลังงานจากน้ำมัน และพลังงานจากไฟฟ้า เรียกว่า รถยนต์ Hybrid รถประเภทนี้มีแบตเตอรี่ที่ใช้ในการเก็บพลังงานไฟฟ้าไม่ใหญ่ทำให้ต้องมีการสลับใช้ระหว่างพลังงานน้ำมัน และพลังงานไฟฟ้า
  2. รถยนต์พลังงาน Hydrogen รถชนิดนี้ก็ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน แต่ต้องใช้พลังงานจาก Hydrogen มาเป็นตัวทำปฏิกิริยาให้เกิดไฟฟ้า รถชนิดนี้ไม่ต้องใช้น้ำมัน แต่ใช้ Hydrogen แทน
  3. รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบ รถยนต์ชนิดนี้จะไม่มีการใช้พลังงานน้ำมันเลย

รถยนต์พลังพลังงานไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลดการใช้พลังงานน้ำมัน แต่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนแทน พลังงานจะถูกเก็บภายในแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์รูปแบบอื่นที่สามารถเก็บพลังงานได้ รถพลังงานไฟฟ้ามีแรงในการขับเคลื่อนได้ดีกว่ารถยนต์ที่ใช้พลังงานน้ำมัน เพราะใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนโดยตรงทำให้ไม่ต้องผ่านกระบวนการเผาไหม้ รถรูปแบบนี้จะไม่มีเครื่องยนต์ให้เราเห็นเลยเลย เพราะพลังงานจะได้มาจากการเสียบปลั๊กไฟฟ้าจากภายนอก เหมือนเครื่องไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ แต่เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายจากค่าไฟฟ้าแล้วถูกกว่าค่าใช้จ่ายจากการเติมน้ำมันอย่างแน่นอน จุดในการชาร์จไฟฟ้าก็มีความสำคัญอย่างมาก เพราะรถชนิดนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว จึงจำเป็นต้องมีการสนับสนุนให้เพิ่มจุดในการชาร์จไฟฟ้าในที่สาธารณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า ที่จอดรถตามอาคารต่าง ๆ หรือ ที่สาธารณะ ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีของรถพลังงานไฟฟ้า ให้สามารถวิ่งได้ระยะไกลมากยิ่งขึ้นต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น ไกลขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

                รถพลังงานไฟฟ้า ถือได้ว่าตอบโจทย์การเดินทางรูปแบบใหม่ให้กับคนในสังคมได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นนวัตกรรมที่ถือได้ว่าสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับรถยนต์ในรูปแบบเดิม ส่งผลให้รถพลังงานไฟฟ้าได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เรียกได้ว่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความประหยัด อนุรักษ์พลังงาน และยังช่วยให้โลกของเราปลอดมลภาวะได้อีกด้วย